En individuell lektion och en grupplektion varje vecka

”Varje elev får en individuell lektion per vecka. Läraren övertar förälderns roll som förebild och visar bägge parter hur de ska arbeta hemma, samt stimulerar med sin kunskap och sin entusiasm.” 

På denna lektion bör föräldern vara delaktig och på något sätt dokumentera lektionen. Anteckningsbok, spela in eller filma. Välj det sätt som passar er familj bäst. 

Föräldrar ombeds vara tysta på lektionen. Om många vuxna pratar samtidigt är det svårt för barnet att veta vem han eller hon skall lyssna på. Vi använder inte heller telefonen för sms, samtal, jobb eller surf på lektionstid. Detta ger fel signaler till barnet: ”Det du håller på med är inte så viktigt”. Om syskon följer med, se till att de kan sitta och rita eller blir sysselsatta på annat sätt så att de inte stör lektionen. Kom ihåg; du och ditt barn gör det här tillsammans. 

Allt som händer i rummet kan störa det spelande barnet. Vi vill skapa en så bra miljö som möjligt. 

”Eleverna spelar tillsammans regelbundet. Målet är en grupplektion i veckan.” 

Grupp motiverar de flesta elever, men inte alla. Grupperna görs om med jämna mellanrum för att de skall vara så jämna som möjligt spelmässigt. Detta sker baserat på hur långt eleverna har kommit i böckerna och ålder. Ibland kommer eleven att dras av gruppen och ibland kommer eleven att få dra gruppen. 

Som förälder bör man sitta med på även denna lektion och vara delaktig. Vill man vara med och spela går det bra. Önskar man istället att dokumentera, går det också bra. Vi vill inte ha föräldrar som sitter med sina telefoner och surfar, läser eller gör något annat. Det sänder fel signaler till barnen. 

Viktiga ingredienser i suzukipedagogiken är disciplin och att ha roligt! Var noggrann med regler från början när det kommer till övning, vad som gäller på lektionerna osv. Samma med fotboll eller hockey. Om man inte har disciplin och håller på reglerna blir det inte roligt. Det är viktigt att barnet så tidigt som möjligt kommer in i vissa regler, t.ex. när det kommer till hållning.

Om barnet vägrar spela på gruppen, ge honom/henne två alternativ:

Sitt tyst och stilla och lyssna på kompisarna eller vara med. Vill inte barnet något av detta eller stör de andra barnens koncentration på ett något sätt. Gå utanför rummet. Om man går utanför rummet med sitt barn så anser jag att det inte får kännas som ett straff. Man går ut och tar en paus. Målet är att barnet skall känna att det är roligare att vara med än att sitta utanför.