Månadens repetitionstips: Memory

Att repetera det vi lärt oss är väldigt viktigt och utgör grunden för att kunna spela vackert och bygga ny teknik. För många är det just repetitionen som är svårast att hålla igång. Genom att dela månadens repetitionstips hoppas vi kunna både ta del av varandras idéer och inspirera andra elever i vår förening såväl som i andra föreningar. Målet är att repetera alla stycken vi fått märke på varje vecka så att de alltid är aktuella.

Skriv ut korten som finns att ladda ner eller pyssla egna kort. Klipp ut så att du har två kort av varje stycke som du har fått märke på. Använd gärna ett hårdare papper så att det inte går att se igenom.

Lägg alla kort med texten ner på golvet. Sätt en timer på t.ex. 20 minuter. Vänd på två kort i taget. När du får ett par spelar du stycket. Bestäm om stycket hamnar i ”glad-högen” eller ”oups-högen”. Dagens repetition är klar när tiden är ute. Fortsätt nästa dag. När alla kort är repeterade efter några dagar kommer du kanske att ha en ”glad-hög” och en ”oups-hög”. Lägg då ut alla ”oups-kort” och börja om igen tills du bara har ”glad-låtar”.

/Cornelia

Repetitionskort: Bok 1 Bok 2 Bok3