Välkommen till Trollhättans Suzukiförening


Vi är föräldraföreningen till Suzukiundervisningen i fiol på N3 Trollhättan.

Från det året ditt barn fyller fyra år till året barnet fyller sex år kan han/hon börja spela fiol enligt Suzukimetoden. Barnen får undervisning såväl individuellt som i grupp.  Den individuella lektionen ges en gång per vecka och grupplektionen minst 2 ggr per månad. Undervisningen sker på N3 Kulturskola i Trollhättan.

För att stötta och värna om våra spelande Suzukibarn på bästa sätt finns Trollhättans Suzukiförening.  I medlemskapet till föreningen ingår att ditt barn ges möjlighet att delta på speldagar och läger som anordnas av Suzukiförbundet. Föreningen hjälper till att anordna konserter, julfest, sommaravslutning, speldagar, fika vid olika arrangemang osv.