Välkommen till Trollhättans Suzukiförening


Vi är föräldraföreningen till Suzukiundervisningen på N3 Trollhättan.

I Trollhättan finns det Suzukiundervsining på fiol och i Early Childhood Education. 

Suzukiundervsining i rytmik 0-3 år – Suzuki Early Childhood Education är musikundervisning i mycket tidig ålder. Ramsor, sånger och slagverk används som stimulans. Föräldrar uppmanas att observera och ge bekräftelse genom att visa barnet att de hör och ser. Lektionerna förbereder barnet för att lära sig spela ett instrument och utvecklar samtidigt en grund för allt lärande. Undervisningen sker en gång i veckan på N3 Kulturskola i Trollhättan.

 

Från det året ditt barn fyller fyra år till året barnet fyller sex år kan han/hon börja spela fiol enligt Suzukimetoden. Barnen får undervisning såväl individuellt som i grupp.  Den individuella lektionen ges en gång per vecka och grupplektionen minst 2 ggr per månad. Undervisningen sker på N3 Kulturskola i Trollhättan.

För att stötta och värna om våra spelande Suzukibarn på bästa sätt finns Trollhättans Suzukiförening.  I medlemskapet till föreningen ingår att ditt barn ges möjlighet att delta på speldagar och läger som anordnas av Suzukiförbundet. Föreningen hjälper till att anordna konserter, julfest, sommaravslutning, speldagar, fika vid olika arrangemang osv.

Suzukihelgen är tyvärr inställd 2024. Läs mer här >