Du kommer väl ihåg att lyssna på Suzuki-skivan?

”Då människans förmåga börjar utvecklas redan vid födseln, läggs i suzukimetoden den största vikt vid en kärleksfull och musikrik miljö från denna tidiga ålder. Detta är förberedelsen till den egentliga undervisningen, som bäst kan påbörjas i 3-5-årsåldern.”

Suzukimetoden kallas även för modersmålsmetoden. Miljön vi som föräldrar och lärare skapar runt barnet är viktig. Vi försöker att eftersträva samma förutsättningar som när barnet lär sig sitt modersmål. Därför är lyssnandet så viktigt!

”Noter används ej de första åren, då gehörsinlärningen dominerar helt. Lyssnande till musik är en viktig del i övningen.”

Ju mer barnet har lyssnat till skivan, desto mer effektiv kan lektionen sedan vara. Barnet lär sig repertoaren snabbare. Lyssna till Suzuki-skivan, gärna en stund varje dag.

Det finns olika typer av lyssnande; aktivt och passivt. Båda sätt är bra. Vi ger barnet helheten först och detaljerna sedan. Spela gärna skivan när barnet skall sova, i bilen eller som bakgrundsmusik när barnet leker.

All musik är dock bra att lyssna till, framförallt inspelningar där det instrumentet barnet spelar hörs tydligt. Men för att barnet skall lära sig materialet i suzukiböckerna bör denna lyssningsmusik premieras.