Har du också hört en vuxen människa som säger ”Jag är inte musikalisk…”?

”På samma sätt som varje barn lär sig tala, kan det lära sig musik. Av största vikt är omgivningens uppmuntran och tilltro till barnets möjligheter att utveckla sin förmåga.” 

Många vuxna är blockerade av ”jag är inte musikalisk”. En del föräldrar har berättat när de fick testas för skolkören och alla barn testades i att sjunga. Varje barn fick en stämpel på sig. Antingen fick man vara med eller så fick man lyssna och vara tyst för att man inte “kunde” sjunga. Vad ser vi när vi ”testar” en människa? Det enda vi kan se är hur långt man kommit i ämnet just nu och inte hans eller hennes fulla potential. Vi ser inte hur mycket en människa har övat eller ansträngt sig. Vissa har bättre förutsättningar än andra, alla kommer inte att kunna bli proffs, men alla kan lära sig.

Vissa elever tar flera år på sig att lära sig blinka lilla stjärna. Detta faktum har inget med elevens potential att göra. 

Om barnet startar vid en tidig ålder så handlar det mycket om att öva upp barnets koncentration i början. Om detta innebär att vi bara spelar någon minut av lektionen och leker koncentrationslekar resten så är det en bra lektion. Att barnet har roligt är det viktigaste. Vi måste anpassa både lektioner och övning efter varje barn och möta varje barn där just den eleven är.

Alla kan!