En individuell lektion och en grupplektion varje vecka

”Varje elev får en individuell lektion per vecka. Läraren övertar förälderns roll som förebild och visar bägge parter hur de ska arbeta hemma, samt stimulerar med sin kunskap och sin entusiasm.” 

På denna lektion bör föräldern vara delaktig och på något sätt dokumentera lektionen. Anteckningsbok, spela in eller filma. Välj det sätt som passar er familj bäst. 

Läs hela tipset här.

Utan föräldern faller metoden

”Undervisningen inleds med en kurs för föräldrarna, som utbildas av läraren till barnets handledare och hjälpare. Barnet imiterar föräldern vid första inlärningen. Lyssnande och inlärning sker tillsammans med föräldern, som är närvarande vid lektionerna.” 

Skillnaden mellan ”traditionell undervisning” och suzukiundervisning är framförallt förälderns roll. Om inte förälder, lärare och barn samarbetar så blir det ingen suzukimetod. Elev, förälder och lärare har sitt eget revir. Samarbetet fungerar bra om alla respekterar varandra. 

Föräldern är nyckeln och experten på hur det fungerar hemma. Det är också föräldern som skall få barnet att vilja öva varje dag. Violinisten byggs hemma och föräldrarnas roll är att skapa samma miljö som krävs för att lära sig ett språk. Lärarens revir är allt pedagogiskt.   

Läs hela tipset här

Äntligen sommarlov!

Sommarlovet har nu börjat och det är viktigt att försöka hålla i övningen även under ledigheten.

Här kommer några tips för att hålla igång övningen i sommar:

  • Dra lappar med låtar för repetition.
  • Ställ en timer på önskad övningstid.
  • A & B Lista. Repetera de stycken du kan. Kan du spela igenom ett stycke utan problem hamnar det på A-listan. Behöver du repetera det lite extra, hamnar stycket på B-listan. Repetera sedan B-listan tills alla stycken är på A-listan. Börja om.
  • Blunda och spela
  • Belöningssystem
  • Slå tärning. Både för låtar och för vad man skall fokusera på (hållning, tonbildning, intonation etc).
  • Filma dig själv (ert barn), när de spelar stycken i sin helhet.
  • Gör en konsert hemma
  • Skattjakt
  • Övningsbingo

Läs hela tipset här.

Har du också hört en vuxen människa som säger ”Jag är inte musikalisk…”?

”På samma sätt som varje barn lär sig tala, kan det lära sig musik. Av största vikt är omgivningens uppmuntran och tilltro till barnets möjligheter att utveckla sin förmåga.” 

Många vuxna är blockerade av ”jag är inte musikalisk”. En del föräldrar har berättat när de fick testas för skolkören och alla barn testades i att sjunga. Varje barn fick en stämpel på sig. Antingen fick man vara med eller så fick man lyssna och vara tyst för att man inte “kunde” sjunga.

Läs hela tipset här.

Suzukihelg i Trollhättan 6–7 April 2019

Trollhättans Suzukiförening bjuder in till en mysig spelhelg för barn som spelar gitarr och fiol enligt Suzukimetoden. Vi håller till på vårt fina kulturhus N3 som har mycket bra lokaler för att det ska bli en lyckad helg. Vi välkomnar barn som spelar på alla nivåer inom suzukimetodiken.

Datum: 6–7 april 2019
Plats: N3, Nohabgatan 15, Trollhättan
Instrument: Fiol och gitarr på alla nivåer

Välkomna till N3 önskar Trollhättans Suzukiförening!

Läs mer om helgen och anmäl dig här!

Du kommer väl ihåg att lyssna på Suzuki-skivan?

”Då människans förmåga börjar utvecklas redan vid födseln, läggs i suzukimetoden den största vikt vid en kärleksfull och musikrik miljö från denna tidiga ålder. Detta är förberedelsen till den egentliga undervisningen, som bäst kan påbörjas i 3-5-årsåldern.”

Suzukimetoden kallas även för modersmålsmetoden. Miljön vi som föräldrar och lärare skapar runt barnet är viktig. Vi försöker att eftersträva samma förutsättningar som när barnet lär sig sitt modersmål. Därför är lyssnandet så viktigt!

Läs hela tipset här.

Att spela inför publik

Att spela inför en publik skall kännas som en naturlig del i spelandet.

”Eleverna skall ges tillfälle att framträda inför publik så snart som möjligt. Det kan ske helt informellt i hemmet, inför gruppen eller i större sammanhang med många medverkande. Som publik får eleven meningsfulla tillfällen att lyssna till musik.” 

Läs hela tipset här.

Hur hjälper vi barnen att nå sin fulla potential?

Vi människor är väldigt snabba på att jämföra oss med varandra. Suzukimetodens material inbjuder till detta eftersom alla spelar efter samma böcker.  Eleverna delas ofta in i grupper efter hur långt de har kommit spelmässigt.

Små barn jämför sig med ett konstaterande medan större barn och vuxna lägger mer värdering i jämförelsen. Alla barn är olika och skall få vara olika. Att jämföra barn med varandra visar bara på vart eleven befinner sig just nu, inte deras fulla potential. Det visar heller inte hur mycket de har kämpat eller övat för att komma dit de är idag. Suzukimetoden handlar inte om tävling eller att komma först. Det handlar om respekt, att alla kan och att vi måste samarbeta och hjälpas åt. Vi människor är olika och har olika svårt för olika saker. Lärare och föräldrar behöver hjälpas åt att poängtera detta för barnen om dessa tankar uppstår.

Läs hela tipset här.