Du kommer väl ihåg att lyssna på Suzuki-skivan?

”Då människans förmåga börjar utvecklas redan vid födseln, läggs i suzukimetoden den största vikt vid en kärleksfull och musikrik miljö från denna tidiga ålder. Detta är förberedelsen till den egentliga undervisningen, som bäst kan påbörjas i 3-5-årsåldern.”

Suzukimetoden kallas även för modersmålsmetoden. Miljön vi som föräldrar och lärare skapar runt barnet är viktig. Vi försöker att eftersträva samma förutsättningar som när barnet lär sig sitt modersmål. Därför är lyssnandet så viktigt!

Läs hela tipset här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *