Har du också hört en vuxen människa som säger ”Jag är inte musikalisk…”?

”På samma sätt som varje barn lär sig tala, kan det lära sig musik. Av största vikt är omgivningens uppmuntran och tilltro till barnets möjligheter att utveckla sin förmåga.” 

Många vuxna är blockerade av ”jag är inte musikalisk”. En del föräldrar har berättat när de fick testas för skolkören och alla barn testades i att sjunga. Varje barn fick en stämpel på sig. Antingen fick man vara med eller så fick man lyssna och vara tyst för att man inte “kunde” sjunga.

Läs hela tipset här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *