Inför sommarlovet

”Du behöver bara öva de dagar du äter”

Att få till övningen som en del av rutinerna hemma är viktigt. Målet är att det skall bli lika naturligt att öva på sitt instrument som att borsta tänderna. För vissa passar det att öva efter frukosten på morgonen. Andra övar på kvällen när förskolan eller skolan är slut. Var entusiastisk när det kommer till övningen: ”Om fem minuter får vi öva!” istället för ”Nu måste vi gå och öva!”

Att öva är aldrig barnets ansvar när de är små. Förälder och barn övar tillsammans. Var föräldern befinner sig i rummet när man övar är viktigt. Om du som förälder står rakt framför barnet och är lite längre så känns det kanske hotfullt? Stå vid snäckan om du fysiskt behöver hjälpa barnet eller sätt dig på barnets nivå.

En aktiv förälder till ett äldre barn kanske inte behöver vara med i rummet. Skapa plats, tid och påminn gärna så länge barnet behöver den hjälpen.

Planera gärna nästa veckas, morgondagens eller dagens övning tillsammans med barnen. Lägg t.ex. upp veckans övning i bilen hem eller sätt er i lugn och ro runt köksbordet hemma. Förbered eleven på vad som skall hända på väg till lektionen. Låt barnen vara delaktiga. ”Ask – don´t tell.”

Det är väldigt olika vilken prioritet övningen får i varje familj. Om övningen fungerar bra, vad beror det på? Var kreativa; lekar, tävlingar, allt som kan motivera barnet. Det är skillnad på att muta och fira. Var medveten om vad du gör. Med det säger jag inte att mutor är dåligt. Det kan vara precis det som behövs, men om man börjar köpa övning av barnet går priset ofta upp. Barn är smarta…

Sluta övningen eller lektionen när barnet är på topp och fortfarande tycker att det är roligt. Då har barnet med sig en positiv känsla till nästa gång. Vad lär sig barnet om mamma, pappa eller läraren fortsätter när det går bra? ”Om jag spelar extra bra så måste jag öva längre”

 

Här kommer några övningstips:

 • Dra lappar med låtar för repetition.
 • Ställ en timer på önskad övningstid.
 • A & B Lista. Repetera de stycken du kan. Kan du spela igenom ett stycke utan problem hamnar det på A-listan. Behöver du repetera det lite extra, hamnar stycket på B-listan. Repetera sedan B-listan tills alla stycken är på A-listan. Börja om.
 • Blunda och spela
 • Belöningssystem
 • Slå tärning. Både för låtar och för vad man skall fokusera på (hållning, tonbildning, intonation etc).
 • Filma dig själv (ert barn), när de spelar stycken i sin helhet.
 • Gör en konsert hemma
 • Skattjakt
 • Övningsscheman
 • Övningsbingo
 • Gör övningen så visuell som möjligt så att barnen vet vad som förväntas av dem.

På sidan www.thepracticeshoppe.com finns gratis övningsscheman, spel m m att ladda ner. Gå in och inspireras!