Att spela inför publik

Att spela inför en publik skall kännas som en naturlig del i spelandet.

”Eleverna skall ges tillfälle att framträda inför publik så snart som möjligt. Det kan ske helt informellt i hemmet, inför gruppen eller i större sammanhang med många medverkande. Som publik får eleven meningsfulla tillfällen att lyssna till musik.” 

Detta gäller både att spela solo och att spela i grupp. När en elev skall spela solo på en konsert kan man med fördel välja ett stycke långt bak i böckerna som eleven känner sig väldigt säker på. Vi vill att eleven alltid skall känna att han eller hon kan. Under en konsert kan mycket oförutsett hända. Nervositet eller något som händer i publiken kan göra så att eleven tappar t.ex. koncentration och fokus. Därför är det skönt att vara trygg i sitt stycke man valt.

 

 Hur kan du öva stycket för att se om det är klart för konsert?

  • Spela stycket samtidigt som du balanserar en bok på huvudet.
  • Spela samtidigt som du svarar på frågor.
  • Öva stycket och börja nerstråk, öva stycket och börja uppstråk. (spela tvärtom)