Att spela inför publik

Att spela inför en publik skall kännas som en naturlig del i spelandet.

”Eleverna skall ges tillfälle att framträda inför publik så snart som möjligt. Det kan ske helt informellt i hemmet, inför gruppen eller i större sammanhang med många medverkande. Som publik får eleven meningsfulla tillfällen att lyssna till musik.” 

Läs hela tipset här.

Hur hjälper vi barnen att nå sin fulla potential?

Vi människor är väldigt snabba på att jämföra oss med varandra. Suzukimetodens material inbjuder till detta eftersom alla spelar efter samma böcker.  Eleverna delas ofta in i grupper efter hur långt de har kommit spelmässigt.

Små barn jämför sig med ett konstaterande medan större barn och vuxna lägger mer värdering i jämförelsen. Alla barn är olika och skall få vara olika. Att jämföra barn med varandra visar bara på vart eleven befinner sig just nu, inte deras fulla potential. Det visar heller inte hur mycket de har kämpat eller övat för att komma dit de är idag. Suzukimetoden handlar inte om tävling eller att komma först. Det handlar om respekt, att alla kan och att vi måste samarbeta och hjälpas åt. Vi människor är olika och har olika svårt för olika saker. Lärare och föräldrar behöver hjälpas åt att poängtera detta för barnen om dessa tankar uppstår.

Läs hela tipset här.

Tips inför sommarlovet

Sommarlovet står för dörren och det är viktigt att försöka hålla i övningen även under ledigheten.

Här kommer några tips för att hålla övningen igång i sommar:

  • Dra lappar med låtar för repetition.
  • Ställ en timer på önskad övningstid.
  • A & B Lista. Repetera de stycken du kan. Kan du spela igenom ett stycke utan problem hamnar det på A-listan. Behöver du repetera det lite extra, hamnar stycket på B-listan. Repetera sedan B-listan tills alla stycken är på A-listan. Börja om.
  • Blunda och spela
  • Belöningssystem
  • Slå tärning. Både för låtar och för vad man skall fokusera på (hållning, tonbildning, intonation etc).
  • Filma dig själv (ert barn), när de spelar stycken i sin helhet.
  • Gör en konsert hemma
  • Skattjakt
  • Övningsbingo

Läs gärna mer om övning under sommarlovet här.