Föreningen

För att stötta och värna om våra spelande Suzukibarn på bästa sätt finns Trollhättans Suzukiförening.  I medlemskapet till föreningen ingår att ditt barn ges möjlighet att delta på speldagar och läger som anordnas av Suzukiförbundet. Föreningen hjälper till att anordna konserter, julfest, sommaravslutning, speldagar, fika vid olika arrangemang osv.

Förutom att stötta de aktiviteter som anordnas på N3, får du genom medlemsavgiften möjlighet att åka på speldagar och suzukiläger både i Sverige och i övriga världen. Eftersom metoden och undervisningsmaterialet är samma över hela världen får barn, föräldrar och lärare ett stort utbyte och kan samarbeta över språk- och landsgränser. Medlemstidningen Suzukinytt skickas även hem till dig i brevlådan.

Vi ser gärna att alla spelande barn är med i föreningen som stöder vår lokala verksamhet. Att vara medlem i Suzukiföreningen kostar 350 kronor per år och familj och betalas in på plusgironummer 21 53 92-2. Märk med barnets namn. När du betalat in denna avgift är du atomatiskt medlem i lokala föreningen, Svenska Suzukiförbundet och RUM. (250:- betalas till Svenska Suzukiförbundet och RUM, 100:- går  direkt till vår lokala förening.)