Föreningen

För att stötta och värna om våra spelande Suzukibarn på bästa sätt finns Trollhättans Suzukiförening.  I medlemskapet till föreningen ingår att ditt barn ges möjlighet att delta på speldagar och läger som anordnas av Suzukiförbundet. Föreningen hjälper till att anordna konserter, julfest, sommaravslutning, speldagar, fika vid olika arrangemang osv.

Förutom att stötta de aktiviteter som anordnas på N3, får du genom medlemsavgiften möjlighet att åka på speldagar och suzukiläger både i Sverige och i övriga världen. Eftersom metoden och undervisningsmaterialet är samma över hela världen får barn, föräldrar och lärare ett stort utbyte och kan samarbeta över språk- och landsgränser. Medlemstidningen Suzukinytt skickas även till din mail.

Alla spelande barn bör vara med i föreningen som stöder vår lokala verksamhet. Att vara medlem i Suzukiföreningen kostar 450 kronor per år och familj och betalas in på bankgironummer 5590-5541. Märk med barnets namn. När du betalat in denna avgift är du automatiskt medlem i Trollhättans Suzukiförening och i Svenska Suzukiförbundet. (350:- betalas till Svenska Suzukiförbundet och 100:- går direkt till vår lokala förening.)