Utan föräldern faller metoden

”Undervisningen inleds med en kurs för föräldrarna, som utbildas av läraren till barnets handledare och hjälpare. Barnet imiterar föräldern vid första inlärningen. Lyssnande och inlärning sker tillsammans med föräldern, som är närvarande vid lektionerna.” 

Skillnaden mellan ”traditionell undervisning” och suzukiundervisning är framförallt förälderns roll. Om inte förälder, lärare och barn samarbetar så blir det ingen suzukimetod. Elev, förälder och lärare har sitt eget revir. Samarbetet fungerar bra om alla respekterar varandra. 

Föräldern är nyckeln och experten på hur det fungerar hemma. Det är också föräldern som skall få barnet att vilja öva varje dag. Violinisten byggs hemma och föräldrarnas roll är att skapa samma miljö som krävs för att lära sig ett språk. Lärarens revir är allt pedagogiskt.   

Läs hela tipset här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *