Hur hjälper vi barnen att nå sin fulla potential?

Vi människor är väldigt snabba på att jämföra oss med varandra. Suzukimetodens material inbjuder till detta eftersom alla spelar efter samma böcker.  Eleverna delas ofta in i grupper efter hur långt de har kommit spelmässigt.

Små barn jämför sig med ett konstaterande medan större barn och vuxna lägger mer värdering i jämförelsen. Alla barn är olika och skall få vara olika. Att jämföra barn med varandra visar bara på vart eleven befinner sig just nu, inte deras fulla potential. Det visar heller inte hur mycket de har kämpat eller övat för att komma dit de är idag. Suzukimetoden handlar inte om tävling eller att komma först. Det handlar om respekt, att alla kan och att vi måste samarbeta och hjälpas åt. Vi människor är olika och har olika svårt för olika saker. Lärare och föräldrar behöver hjälpas åt att poängtera detta för barnen om dessa tankar uppstår.

Läs hela tipset här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *